27 Νοεμβρίου 2014

Οι όροι "έθνος-κράτος", "εθνικό κράτος" και η εθνομηδενιστική προπαγάνδα.

"έθνος-κράτος" (nation state),  "εθνικό κράτος" 
...
Το έθνος (στα ελληνικά) σημαίνει το σύνολο των ανθρώπων (και) με κοινή καταγωγή - το "όμαιμον" - εξ αίματος. 

Το nation έχει την έννοια της κοινότητας, του συνόλου των πολιτών με κοινή αναφορά σε συνταγματικό κράτος. Με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό.
Γι΄αυτό και οι ξένοι χρησιμοποιούν τον (ελληνικό) όρο ethnic για να δηλώσουν εθνικές μειονότητες.

Έτσι σε ένα έθνος-κράτος οι πολίτες μπορεί να έχουν αλλά και μπορεί να μην έχουν κοινή καταγωγή.Ο όρος χρησιμοποιείται για το σύνολο των κρατών.

Τώρα, κάποια από τα έθνη-κράτη είναι και εθνικά κράτη(οι πολίτες τους έχουν και κοινή καταγωγή). Όπως π.χ. είναι η Ελλάδα. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον όρο "εθνικό κράτος" για όλα τα κράτη! Όλα τα κράτη, όμως, είναι έθνη-κράτη. 

Θα μπορούσαμε να πούμε για την Ελλάδα: Το έθνος-κράτος του έθνους των Ελλήνων.
...


Γλωσσικά:
Η έκφραση "έθνος-κράτος" είναι όρος. Ο κάθε όρος έχει δεσμευτικό περιεχόμενο. Δεν μπορούμε να πάρουμε μία από τις λέξεις και να ψάχνουμε για το εάν ταιριάζει απόλυτα η ετυμολογία της με την σημασία του όρου. Έτσι κι αλλιώς οι λέξεις έχουν, ή μέσα στο χρόνο παίρνουν, δεύτερες και τρίτες έννοιες.


Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την μετάφραση ενός ξένου όρου. Δε χρειάζεται να έχει κάποιο - απόλυτο - "νόημα" που να πηγάζει από τις ελληνικές λέξεις. Η έννοια του όρου προϋπάρχει της μετάφραση του.

...

Ο όρος πρέπει να χρησιμοποιείται και γιατί περιγράφει μία παγκόσμια κατάσταση - που δεν μπορεί να την περιγράψει ο όρος "εθνικό κράτος" - αλλά και γιατί περιγράφει και το ίδιο το κράτος! Τη σχέση του πολίτη με το σύνταγμα και τους θεσμούς. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα εθνικό κράτος φατριών-φυλών ή ένα εθνικό κράτος ελέω θεού.


...

Πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος εθνικό κράτος για την Ελλάδα. Αλλά ο όρος έθνος-κράτος, γενικά, είναι σωστός και όπου χρειάζεται πρέπει να χρησιμοποιείται. Δεν είναι κακός ο όρος, επειδή τον χρησιμοποιούν προπαγανδιστικά οι εθνοαποδομητές και οι εθνομηδενιστές εκμεταλλευόμενοι το ότι μέσα του υπάρχει η λέξη έθνος. Το πρόβλημα, για μένα, είναι ότι όλοι οι άλλοι τους "επιτρέπουν" να κάνουν τέτοια άθλια προπαγάνδα.


Απαντήσεις από διάλογο στο διαδίκτυο.
Λύτος Δ. Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: