10 Ιουνίου 2010

Η διαφορά του "τέως" με το "πρώην" (υπάρχει συχνά παρανόηση)

Και τα δύο προσδιορίζουν μία ιδιότητα κάποιου που πλέον δεν την έχει. Η διαφορά είναι ότι το «πρώην» μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για όλους που είχαν αυτή την ιδιότητα, ενώ το «τέως» μόνο για έναν , τον ακριβώς προηγούμενο! Παράδειγμα, οι πρώην υπουργοί οικονομίας της Ελλάδας είναι όλοι όσοι είχαν διατελέσει στο αξίωμα, από αυτούς - «τους πρώην» - ένας μόνο πάντα, ο τελευταίος εξ αυτόν, θα είναι και τέως. ( …Άρα πρώην σημαίνει «παλαιότερος, κάποτε στο παρελθόν», ενώ τέως σημαίνει «τελευταίος, πρόσφατος, μέχρι πριν από λίγο»…Γ.Μπαμπινιώτης, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, σελ.1782.).
Έτσι το «τέως» δεν δηλώνει κάτι το «αρνητικό» για κάποιον που προσδιορίζει, ούτε δηλώνει ότι ο κάθε «τέως» δεν μπορεί να ξαναγίνει «νυν» (πολλοί υπουργοί ήταν τέως και ξανά έγιναν υπουργοί). Το τέως χρησιμοποιήθηκε λάθος, με τις παραπάνω διαστάσεις, στην περίπτωση του Βασιλιά. Το αξίωμα είναι «Βασιλιάς της Ελλάδας», νυν δεν υπάρχει, οι πρώην πρέπει να ήταν επτά, ο τελευταίος εξ αυτών είναι τέως. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που από ιδεοληψία παραβιάσθηκαν, η Γλώσσα, η παράδοση, η ιστορία, η τέχνη, η θρησκευτικοί ύμνοι.

Λύτος Δ. Κωνσταντίνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: