20 Σεπτεμβρίου 2016

"κρείττον εστί το σιγάν του λαλείν"

"κρείττον εστί το σιγάν του λαλείν", 

δηλαδή καλύτερα να σιωπά κανείς παρά να μιλάει.

11 Σεπτεμβρίου 2016

Γράφονται με μία, με δύο ή περισσότερες λέξεις.

Γράφονται με μια λέξη

1. Τα αριθμητικά από το 13 μέχρι το 19
13   δεκατρία
14   δεκατέσσερα
15   δεκαπέντε
16   δεκαέξι
17   δεκαεπτά
18   δεκαοκτώ
19   δεκαεννέα
2. Οι λέξεις: