22 Ιουνίου 2010

Τι σημαίνει η λέξη "βία" στον τέταρτο στίχο του Εθνικού Ύμνου.

Διονύσιος Σολωμός:

Σε γνωρίζω από την κόψη
Του σπαθιού την τρομερή,
Σε γνωρίζω από την όψη
Που με βία μετρά τη γη.

(Βιάζομαι, επισπεύδω, προτρέχω...επείγομαι από την ταχύτητα ή τη σπουδή με την οποία ενεργεί όποιος καταβάλλει έντονη προσπάθεια...διάθεση για ενεργοποίηση, ζέση, ζήλο...την προθυμία την οποία εκδηλώνει αυτός που ασχολείται με κάτι σοβαρό και, κατ΄ επέκταση, την επιμέλεια και την προσοχή που αφιερώνει.)

ο Καβάφης γράφει:

«Ίσως δεν έφθασεν ακόμη ο καιρός.

Να μη βιαζόμεθα· είν’ επικίνδυνον πράγμα η βία.»Χρόνια ακούγαμε από ένα πολιτικό θερμοκήπιο ότι μία είναι η έννοια της λέξεις "βία"! Αυτοί που "γνωρίζουμε" όλοι ( μιλούσαν φυσικά για την αρχική έννοια τις λέξεις βία ). 

Λατινικές λόγιες εκφράσεις.

Το όνομα των ΕΛΛΗΝΩΝ

2000 π.Χ.
Πελασγοί

Αχαιοί, Δωριείς, Αιολείς, Ίωνες,

Δαναοί, Αργείοι, Έλληνες, Παναχαιοί, Πανέλληνες, Γραικοί

Γραικοί - Graeci (λατινικά)

800 π.Χ.

Έλληνες

100 π.Χ.

Έλληνες, Γραικοί,

500 μ.Χ.

Έλληνες (ειδωλολάτρες, πολυθεϊστές)

Γραικοί, (ειδικότερη σημασία «ελληνορθόδοξοι»)

Ρωμιοί  (ελληνορθόδοξοι)

Έλληνες (ελληνορθόδοξοι)

1000 μ.Χ.

Γραικοί  - Greek (αγγλ.), Grec (γαλλ.), Grieche (γερμ.)(λαοί της Δύσης)

Ίωνες - Γιουνάν ( λαοί της Ανατολής)

«Σιλά» ( ο άλλος μεγάλος πολιτισμός) (κίνα) 

1800 μ.Χ.

Έλληνες, Γραικοί, Ρωμιοί

1830 μ.Χ.


Έλληνες.

1980 μ.Χ.

 (Ελλάς το Hellas, ως επίσημη ονομασία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

2000 μ.Χ.
Έλληνες, Γραικοί(Greek), Ίωνες(Γιουνάν),«Σιλά»

Τα... σε -ισμός.

10 Ιουνίου 2010

Η διαφορά του "κατ' αρχήν" με το "κατ' αρχάς" (χρησιμοποιούνται συχνά λάθος)

Πολύ συχνά χρησιμοποιείται λάθος αντί για το "κατ' αρχάς" το "κατ' αρχήν".
Το "κατ' αρχάς" σημαίνει: αρχικά / αρχικώς, στην αρχή.

Το "κατ' αρχήν" σημαίνει: για λόγους αρχής, στα βασικά σημεία ("κατ' αρχήν διαφωνώ με το σκεπτικό της απόφασης", "η κατ' αρχήν ψήφιση του νομοσχεδίου")."εξ απαλών ονύχων" (χρησιμοποιείται συχνά λάθος)

Σημαίνει: "από την παιδική ηλικία" κάποιου.

Η διαφορά του "τέως" με το "πρώην" (υπάρχει συχνά παρανόηση)

Και τα δύο προσδιορίζουν μία ιδιότητα κάποιου που πλέον δεν την έχει. Η διαφορά είναι ότι το «πρώην» μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για όλους που είχαν αυτή την ιδιότητα, ενώ το «τέως» μόνο για έναν , τον ακριβώς προηγούμενο! Παράδειγμα, οι πρώην υπουργοί οικονομίας της Ελλάδας είναι όλοι όσοι είχαν διατελέσει στο αξίωμα, από αυτούς - «τους πρώην» - ένας μόνο πάντα, ο τελευταίος εξ αυτόν, θα είναι και τέως. ( …Άρα πρώην σημαίνει «παλαιότερος, κάποτε στο παρελθόν», ενώ τέως σημαίνει «τελευταίος, πρόσφατος, μέχρι πριν από λίγο»…Γ.Μπαμπινιώτης, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, σελ.1782.).
Έτσι το «τέως» δεν δηλώνει κάτι το «αρνητικό» για κάποιον που προσδιορίζει, ούτε δηλώνει ότι ο κάθε «τέως» δεν μπορεί να ξαναγίνει «νυν» (πολλοί υπουργοί ήταν τέως και ξανά έγιναν υπουργοί). Το τέως χρησιμοποιήθηκε λάθος, με τις παραπάνω διαστάσεις, στην περίπτωση του Βασιλιά. Το αξίωμα είναι «Βασιλιάς της Ελλάδας», νυν δεν υπάρχει, οι πρώην πρέπει να ήταν επτά, ο τελευταίος εξ αυτών είναι τέως. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που από ιδεοληψία παραβιάσθηκαν, η Γλώσσα, η παράδοση, η ιστορία, η τέχνη, η θρησκευτικοί ύμνοι.

Λύτος Δ. Κωνσταντίνος.

Πότε λέμε "άμεσα" και πότε "αμέσως" (χρησιμοποιούνται συχνά λάθος)

Το «άμεσα» είναι τροπικό επίρρημα και σημαίνει απευθείας, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου. Μας δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσουμε και δεν έχει σχέση με το χρόνο.
Αντίθετα το «αμέσως» είναι χρονικό επίρρημα και σημαίνει χωρίς χρονοτριβή.
Είναι εσφαλμένη η χρήση του άμεσα αντί του χρονικού αμέσως.