23 Αυγούστου 2014

Λατινικές λέξεις και φράσεις στη χρήση της γλώσσας μαςΛατινικές λέξεις και φράσεις στη χρήση της γλώσσας μας                                                                    Λατινικές Λέξεις και Φράσεις στη Χρήση της Γλώσσας μας
Επιμέλεια: Γιώργος Σκάθαρος 
A priori, casus belli, de facto, dum spiro spero, ex officio, mea culpa, adsum και πενήντα ακόμη λατινικές λέξεις και φράσεις στη χρήση της νεοελληνικής γλώσσας: