22 Οκτωβρίου 2014

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Όταν διηγούμαστε, τις περισσότερες φορές τα ρήματα που χρησιμοποιούμε βρίσκονται σε χρόνο παρελθοντικό, παρατατικό ή αόριστο. Συχνά, όμως χρησιμοποιούμε ρήματα σε ενεστώτα, για να κάνουμε τη διήγησή μας πιο ζωντανή. Ο ενεστώτας αυτός λέγεται και ιστορικός.