29 Οκτωβρίου 2013

Φράσεις με δοτική πτώση.

Φράσεις της νεοελληνικής γλώσσας που περιλαμβάνουν δοτική πτώση
αβρόχοις ποσί(ν) = (με άβρεχτα πόδια), άκοπα ή χωρίς ζημιά, χωρίς να κοστίσει τίποτα Πέρασε το μάθημα αβρόχοις ποσίν.
αιτία = λόγω, εξαιτίας
Φράσεις: αιτία θανάτου, αιτία δωρεάς Του χορηγήθηκε σύνταξη αιτία θανάτου.
άμα τη αφίξει = με την άφιξη, τη στιγμή της άφιξης Άμα τη αφίξει του Προέδρου, συνέβη το απρόοπτο.

Συνήθεις λατινικές φράσεις στη νέα ελληνική γλώσσα.

Συνήθεις λατινικές φράσεις στη νέα ελληνική γλώσσα
Για εκτεταμένο κατάλογο ακολουθήστε το σύνδεσμο
ad calendas Graecas στις ελληνικές καλένδες, δηλαδή ποτέ
ad hoc γι' αυτόν το σκοπό
alter ego το άλλο εγώ, ο σωσίας
anno Domini (a.D.) έτος κυρίου· π.χ.: 1991 a.D., δηλαδή 1991 μ.Χ.
ante Cristum (a.C.) προ Χριστού· π.χ.: 1500 a.C., δηλαδή 1500 π.Χ.
ante meridiem (a.m.) πριν το μεσημέρι

19 Οκτωβρίου 2013

Σχολική Ορθογραφία.

Πρέπει να καταργηθεί η σχολική ορθογραφία που εισήγαγε ο Τριανταφυλλίδης.

15 Οκτωβρίου 2013

Ανάν ή Άναν, Νόμπελ ή Νομπέλ, ο τονισμός ξένων λέξεων που χρησιμοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.

γ

"Ούτως ή άλλως" και "έτσι κι αλλιώς".

Οι εκφράσεις που έχει "κληρονομήσει" η γλώσσα από το παρελθόν, είτε είναι λόγιες ή της καθαρεύουσας, είτε είναι αρχαίες ή της βυζαντινής περιόδου πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτούσιες! Δεν μπορούμε να τις αλλάζουμε, να κάνουμε παραλλαγές, να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε λέξεις. Έτσι μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει όποια από τις δύο παραπάνω εκφράσεις θέλει. Έχουν την ίδια σημασία. Δεν μπορεί, όμως, να κάνει συνδυασμό λέξεων από τις δύο παραπάνω εκφράσεις και να πει "ούτως ή αλλιώς". ΕΊΝΑΙ ΛΑΘΟΣ!