17 Ιουνίου 2014

Προπηλακίζω (χρησιμοποιείται συχνά λάθος).

Σημαίνει: βρίζω, χλευάζω δημοσίως, επιτίθεμαι λεκτικά εναντίον κάποιου.
(και όχι ασκώ σωματική βία εναντίον κάποιου)

Περί πολλά τυρβάζη.(χρησιμοποιείται συχνά λάθος)

Σημαίνει: καταπιάνεσαι με πολλά.
( και όχι καταπιάνεται με πολλά)

Είναι β΄ ενικό πρόσωπο του ρ. "τυρβάζομαι".

Εκφράσεις που λέγονται πολλές φορές λάθος.


διά του λόγου το ασφαλές. (όχι, διά του λόγου το αληθές)
εκ των ων ουκ άνευ. (όχι, εκ των ουκ άνευ)
ο ασκός του Αιόλου. ( όχι, οι ασκοί του Αιόλου)
ελαφρά τη καρδία. (όχι, με ελαφρά την καρδία)
επί δικαίους και αδίκους. (όχι, επί δικαίων και αδίκων)
επί ξυρού ίσταται ακμής. (όχι, επί ξυρού ακμής)
παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο.
υπέρ το δέον. (όχι, υπέρ του δέοντος)

16 Ιουνίου 2014

"Μέτρον άριστον" αντί του λανθασμένου "παν μέτρον άριστον".

Η ορθή έκφραση είναι "Μέτρον άριστον" και σημαίνει ότι: το να χρησιμοποιείς μέτρο σε ό,τι κάνεις είναι το ορθό.
Η αποδιδόμενη απόλυτα λανθασμένα έκφραση "παν μέτρον άριστον", σημαίνει ότι με ό,τι μέτρο και να υπολογίσεις τα πράματα, είναι το ίδιο καλό...

Η φράση αποδίδεται στον Κλεόβουλο.

Ο Κλεόβουλος o Ρόδιος ήταν τύραννος της Λίνδου στη Ρόδο, ένας από τους «επτά σοφούς» της αρχαιότητας (6ος π.Χ.). Σε αυτόν αποδίδονται τα γνωμικά «μέτρον άριστον», «ηδονής κράτει», κ.ά. Ονομάζεται και Κλεόβουλος ο Λίνδιος, διότι η αρχαία Ρόδος ήταν χωρισμένη στις 4 αρχαίες πόλεις: Ρόδος, Λίνδος, Κάμειρος και Ιάλυσος.