17 Ιουνίου 2014

Εκφράσεις που λέγονται πολλές φορές λάθος.


διά του λόγου το ασφαλές. (όχι, διά του λόγου το αληθές)
εκ των ων ουκ άνευ. (όχι, εκ των ουκ άνευ)
ο ασκός του Αιόλου. ( όχι, οι ασκοί του Αιόλου)
ελαφρά τη καρδία. (όχι, με ελαφρά την καρδία)
επί δικαίους και αδίκους. (όχι, επί δικαίων και αδίκων)
επί ξυρού ίσταται ακμής. (όχι, επί ξυρού ακμής)
παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο.
υπέρ το δέον. (όχι, υπέρ του δέοντος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: