11 Σεπτεμβρίου 2016

Γράφονται με μία, με δύο ή περισσότερες λέξεις.

Γράφονται με μια λέξη

1. Τα αριθμητικά από το 13 μέχρι το 19
13   δεκατρία
14   δεκατέσσερα
15   δεκαπέντε
16   δεκαέξι
17   δεκαεπτά
18   δεκαοκτώ
19   δεκαεννέα
2. Οι λέξεις:

1.              αναμεταξύ
2.             απαρχής
3.             απεναντίας
4.             απέξω
5.             απευθείας
6.             αποβραδύς
7.             αποπάνω
8.             αφενός
9.             αφετέρου
10.         αφότου
11.          αφού
12.          διαμέσου
13.          διαμιάς
14.          ειδάλλως
15.          ειδεμή
16.          ενόσω
17.         ενόψει
18.          εντάξει
19.          εξαιτίας
20.         εξάλλου
21.          εξανάγκης
22.         εξάπαντος
23.         εξαρχής
24.         εξίσου
25.         επικεφαλής
26.         επιτέλους
27.         επιτόπου
28.         επιτροχάδην
29.         εφεξής
30.         καθαυτό
31.          καθεμιά
32.         καθένα
33.         καθένας 
34.         καθετί
35.         καλημέρα
36.         καληνύχτα
37.         καλησπέρα
38.         καλωσορίζω
39.         καταγής
40.         καταλεπτώς
41.          καταμεσίς
42.         καταπού

43.         καταπώς
44.         κατάσαρκα
45.         κατάστηθα
46.         κατεξοχήν
47.         κατευθείαν
48.         κατιτί
49.         κιόλας
50.         κοντολογίς
51.          μεμιάς
52.         μεσοβδόμαδα
53.         μεσοκαλόκαιρα
54.         μεσοστρατίς
55.         μεσουρανίς
56.         μολαταύτα
57.         μόλο (που)
58.         μολονότι
59.         μονομιάς
60.         ξώφαλτσα
61.          ολημερίς
62.         ολόγυρα
63.         ολοένα
64.         ολόψυχα
65.         ολωσδιόλου
66.         οποιοσδήποτε
67.         οπουδήποτε
68.         οπωσδήποτε
69.         οσηδήποτε
70.        οσοδήποτε
71.         οσοσδήποτε
72.         οτιδήποτε
73.         παρακεί
74.         παράμερα
75.         παραμέσα
76.         παραμπρός
77.        παραπάνω
78.         παραπέρα
79.         πατόκορφα
80.         πισώπλατα
81.          προπαντός
82.         προπάντων
83.         πρόπερσι
84.         υπόψη
85.         χειροπόδαρα
86.         ωσότου
87.         ωστόσο


Γράφονται με δυο ή περισσότερες λέξεις

1.              ανά πάσα στιγμή
2.             ανά τον κόσμο
3.             ανά τους αιώνες
4.             από καταβολής κόσμου
5.             αφ’ υψηλού
6.             δι’ ανατάσεως χειρών
7.             διά βοής
8.             δια ταύτα
9.             διά θαλάσσης
10.         διά ξηράς
11.          δια πυρός και σιδήρου
12.          εκ διαμέτρου αντίθετοι, -ες, -α
13.          εκ νέου
14.          εκ περισσού
15.          εκ προμελέτης
16.          εκ πρώτης όψεως
17.         εκ των προτέρων
18.          εκ των υστέρων
19.          εν ανάγκη
20.         εν αντιθέσει
21.          εν αποστρατεία
22.         εν αρχή
23.         εν γένει
24.         εν ενεργεία
25.         εν θερμώ
26.         εν μέρει
27.         εν ολίγοις
28.         εν ονόματι του νόμου
29.         εν πάση περιπτώσει
30.         εν προκειμένω
31.          εν πρώτοις
32.         εν στάσει
33.         εν συγκρίσει
34.         εν συντομία
35.         εν σχέσει
36.         εν τω μεταξύ
37.         εν χρήσει
38.         εν ψυχρώ
39.         εξ αγχιστείας
40.         εξ αδιαθέτου
41.          εξ αδιαιρέτου

42.         εξ αίματος
43.         εξ ακοής
44.         εξ αμελείας
45.         εξ αποστάσεως
46.         εξ όλης καρδίας
47.         εξ ορισμού (χωρίς απόστροφο!)
48.         εξ ουρανού
49.         εξ όψεως
50.         έξω φρενών
51.          επ’ ουδενί
52.         επί μέρους
53.         επί τάπητος
54.         καθ’ όλα
55.         καλώς όρισες
56.         καλώς τον (την), (το).
57.         κατ’ αρχάς
58.         κατ’ αρχήν
59.         κατ’ εξαίρεση
60.         κατ’ εξακολούθηση
61.          κατ’ εξοχήν
62.         κατά κανόνα
63.         κατά λάθος
64.         κατά λέξη
65.         κατά μέρος
66.         κατά μόνας
67.         κατά πρόσωπο
68.         κατά τύχη
69.         λόγω τιμής
70.        μετ’ εμποδίων
71.         μετά χαράς
72.         παρ’ όλο
73.         παρά λίγο
74.         παρά πόδας
75.         παρά ταύτα
76.         παρά φύση
77.        προς Θεού
78.         συν τοις άλλοις
79.         συν τω χρόνω
80.         τέλος πάντων
81.          υπ’ αριθμόν
82.         υπέρ το δέον
83.         υπό δοκιμασία
84.         υπό έλεγχο
85.         υπό συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: