16 Νοεμβρίου 2014

Επί τούτου - επί τούτω (ad hoc) - προς τούτο.

Επί τούτου σημαίνει επάνω σε αυτό, επ΄ αυτού.
                (π.χ. Εξέθεσε το όλο πρόβλημα και ζήτησε τις παρατηρήσεις μας επί τούτου.)

Επί τούτω σημαίνει ειδικά για αυτό.
               (π.χ.Το πρόβλημα που ανέκυψε λύθηκε με μια επί τούτω διορθωτική πράξη.)

Προς τούτο σημαίνει για το σκοπό αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: