13 Οκτωβρίου 2016

ΠΑΡΑΣΥΝΘΕΤΑ


- Παρασύνθετες είναι οι παράγωγες λέξεις που σχηματίζονται με τη διαδικασία της παραγωγής (δηλαδή παράγονται) όχι από απλές λέξεις, αλλά από σύνθετες.

α' συνθετικό - β' συνθετικό - σύνθετο - παρασύνθετο 

καλώς - + ορίζω - ? καλωσορίζω - ? καλωσόρισμα 
καλή - + καρδιά - ? καλόκαρδος - ? καλοκαρδίζω

- Παρασύνθετες είναι και ορισμένες λέξεις που σχηματίζονται από την ένωση δύο λέξεων (που συνήθως λέγονται μαζί, αλλά δε φτιάχνουν σύνθετη λέξη) και την προσθήκη της παραγωγικής κατάληξης:

λέξη 1 - λέξη 2 - δε φτιάχνουν σύνθετο - παρασύνθετο 

Αιγαίο - + πέλαγος - δε φτιάχνουν σύνθετο - ? αιγαιοπελαγίτικος 
έξω - + φρενών - δε φτιάχνουν σύνθετο - ? εξωφρενικός 
Νότια - + Αφρική - δε φτιάχνουν σύνθετο - ? Νοτιοαφρικανός 
Άρειος - + Πάγος - δε φτιάχνουν σύνθετο - ? Αρεοπαγίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: