24 Ιανουαρίου 2016

Αδιακρίτως - αδιάκριτα / αδιαφόρως - αδιάφορα / αδίκως - άδικα.

ς

Δεν υπάρχουν σχόλια: