11 Αυγούστου 2010

Απλώς - απλά (χρησιμοποιούνται συχνά λάθος)

Το επίθετο απλός,-ή,-ό σημαίνει "αυτός που δεν είναι σύνθετος". Το επίρρημα απλά σημαίνει " με απλό τρόπο, με απλότητα, όχι σύνθετα". Ενώ το επίρρημα απλώς σημαίνει "μόνο".

Δεν υπάρχουν σχόλια: